Jak napisać skuteczny sprzeciw od nakazu zapłaty lub zarzuty? 

Sprzeciw od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Sprawy sądowe

Decyzja Sądu o wydaniu nakazu zapłaty, następuje w  kilku przypadkach. Jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego albo świadczenia innych rzeczy zamiennych, a okoliczności uzasadniające dochodzone żądanie są udowodnione dołączonym do pozwu:
1) dokumentem urzędowym;
2) zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem;
3) wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu;
4) zaakceptowanym przez dłużnika żądaniem zapłaty, zwróconym przez bank i nie zapłaconym z powodu braku środków na rachunku bankowym.

Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym lub zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym

Nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym to orzeczenie sądowe, wydane na podstawie pozwu złożonego przez powoda poprzez portal www.e-sad.gov.pl.

Nakaz zapłaty nie może być wydany, jeżeli według treści pozwu:
1) przedstawiony przez powoda stan faktyczny budzi wątpliwości (np. powód nie podaje, dlaczego domaga się zapłaty od pozwanego);
2) roszczenie jest oczywiście bezzasadne (np. powód żąda zapłaty za usługę, której nie wykonał);

3) zaspokojenie roszczenia zależy od świadczenia wzajemnego (np. w sytuacji, gdy pozwany miał zapłacić powodowi dopiero po wydaniu mu rzeczy sprzedanej, a powód do tej pory rzeczy tej nie wydał)

Obecnie w elektronicznym postępowaniu upominawczym nie mogą być dochodzone roszczenia, które stały się wymagalne wcześniej niż w okresie trzech lat przed dniem wniesienia pozwu. Jeśli zatem w danej sprawie data wymagalności kwoty wskazanej w pozwie będzie wcześniejsza niż trzy lata poprzedzające złożenie pozwu, e-Sąd podejmie decyzję o braku podstaw do wydania nakazu i przekaże sprawę do tradycyjnego „papierowego” postępowania– do sądu właściwości ogólnej pozwanego.
Wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU) jest wolne od opłat!
Inaczej sprawa wygląda w przypadku zarzutów od nakazu zapłaty – tutaj minimalna opłata wynosi 30 zł.


Sytuacja gdy: „Sąd lub e-Sąd odrzuci sprzeciw od nakazu zapłaty”

  • przygotowujemy wniosek o przywrócenie terminu, koniecznie należy dołączyć sprzeciw od nakazu zapłaty

Sąd może jednak z urzędu odrzucić sprzeciw od nakazu zapłaty w przypadku uchybienia terminowi. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji zachowajmy spokój. Jeżeli do uchybienia terminu doszło nie z naszej winy możemy przygotować wniosek o przywrócenie terminu i wnieść równocześnie sprzeciw od nakazu zapłaty. Powodów uchybienia terminu jest wiele. Zmiana miejsca zamieszkania, błąd doręczyciela, odbiór korespondencji przez osobę nieuprawnioną, itp.

Kiedy odebrano? (wymagane)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Conectum finanse i partnerów oraz akceptuję regulamin.

Kontakt z naszym specjalistą odbywa się jeszcze tego samego dnia! Nie czekaj – Wypróbuj nas !

Przykłady dobrych praktyk i sukcesów – jak poprawnie wypełnić formularz sprzeciwu od nakazu zapłaty.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Email this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on Facebook
Oddłużanie chwilówek i kredytów: prawdopodobnie najlepsza oferta oddłużania na rynku | Pożyczki bez BIK | Pożyczki przez Internet | Kredyty | Oddłużanie chwilówek kredytów | Pożyczki pod zastaw | Pożyczki pozabankowe