Jak napisać skuteczny sprzeciw od nakazu zapłaty lub zarzuty? 

Sprzeciw od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Sprzeciw od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Sprawy sądowe / sprzeciw od nakazu zapłaty – Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

Decyzja Sądu o wydaniu nakazu zapłaty, następuje w  kilku przypadkach. Jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego albo świadczenia innych rzeczy zamiennych, a okoliczności uzasadniające dochodzone żądanie są udowodnione dołączonym do pozwu:
1) dokumentem urzędowym;
2) zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem;
3) wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu;
4) zaakceptowanym przez dłużnika żądaniem zapłaty, zwróconym przez bank i nie zapłaconym z powodu braku środków na rachunku bankowym.

1. Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym lub zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym

Nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym to orzeczenie sądowe, wydane na podstawie pozwu złożonego przez powoda poprzez portal www.e-sad.gov.pl.

Nakaz zapłaty nie może być wydany, jeżeli według treści pozwu:
1) przedstawiony przez powoda stan faktyczny budzi wątpliwości (np. powód nie podaje, dlaczego domaga się zapłaty od pozwanego);
2) roszczenie jest oczywiście bezzasadne (np. powód żąda zapłaty za usługę, której nie wykonał);

3) zaspokojenie roszczenia zależy od świadczenia wzajemnego (np. w sytuacji, gdy pozwany miał zapłacić powodowi dopiero po wydaniu mu rzeczy sprzedanej, a powód do tej pory rzeczy tej nie wydał)

Obecnie w elektronicznym postępowaniu upominawczym nie mogą być dochodzone roszczenia, które stały się wymagalne wcześniej niż w okresie trzech lat przed dniem wniesienia pozwu. Jeśli zatem w danej sprawie data wymagalności kwoty wskazanej w pozwie będzie wcześniejsza niż trzy lata poprzedzające złożenie pozwu, e-Sąd podejmie decyzję o braku podstaw do wydania nakazu i przekaże sprawę do tradycyjnego „papierowego” postępowania– do sądu właściwości ogólnej pozwanego.
Wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU) jest wolne od opłat!
Inaczej sprawa wygląda w przypadku zarzutów od nakazu zapłaty – tutaj minimalna opłata wynosi 30 zł.


2. Sytuacja gdy: „Sąd lub e-Sąd odrzuci sprzeciw od nakazu zapłaty”

 • przygotowujemy wniosek o przywrócenie terminu, koniecznie należy dołączyć sprzeciw od nakazu zapłaty

Sąd może jednak z urzędu odrzucić sprzeciw od nakazu zapłaty w przypadku uchybienia terminowi. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji zachowajmy spokój. Jeżeli do uchybienia terminu doszło nie z naszej winy możemy przygotować wniosek o przywrócenie terminu i wnieść równocześnie sprzeciw od nakazu zapłaty. Powodów uchybienia terminu jest wiele. Zmiana miejsca zamieszkania, błąd doręczyciela, odbiór korespondencji przez osobę nieuprawnioną, itp.

3. Dlaczego nasza pomoc jest darmowa?

Sprzeciw od nakazu zapłaty w przypadku firm windykacyjnych oraz funduszy jest zupełnie darmowy, ponieważ pobieramy wynagrodzenie od strony przegranej. Czyli firmy, która wystąpiła przeciw naszemu Klientowi. Każdy nasz Klient dostaje zawsze dedykowanego eksperta.

4. Nasi adwokaci i radcowie posiadają wszelkie certyfikacje do reprezentacji naszych Klientów przed sądami.

Co to dla Państwa oznacza? Każda sprawa prowadzona jest profesjonalnie według ścisłych sądowych wytycznych i w zgodzie z dobrymi obyczajami prawnymi. Nasze działania poparte są wieloletnim doświadczeniem oraz prowadzeniem ponad 800 spraw miesięcznie.

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, kontakt za pośrednictwem czatu na stronie 24/7 lub bezpośredni kontakt telefoniczny (+48 731 306 481). Odpowiemy w ciągu 30 minut.

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych do celów korespondencyjnych i udzielenia mi odpowiedzi na zadane pytania.

  Conectum Finanse sp. z o.o. (administrator danych) z siedzibą w Stary Miastków 58, 08-420 Miastków Kościelny przetwarza Państwa dane osobowe w celu udzielenia informacji, na podstawie Państwa dobrowolnej zgody tj. art. 6.1a Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) - RODO - przez okres obsługi korespondencji. Państwa dane nie będą udostępniane odbiorcom. Przysługuje Państwu żądania dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia Państwa danych. Ponadto, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich.

  Kontakt z naszym specjalistą odbywa się jeszcze tego samego dnia! Nie czekaj – Wypróbuj nas !

  Przykłady dobrych praktyk i sukcesów – jak poprawnie wypełnić formularz sprzeciwu od nakazu zapłaty.

  Zapisz

  Zapisz

  Zapisz

  Zapisz

  Zapisz

  Zapisz

  Oddłużanie chwilówek i kredytów