Czym jest praktycznie upadłość konsumencka lub firmy?

Powszechnie upadłość konsumencka lub firmy zwane bankructwem mają negatywny wydźwięk, powodują negatywne skojarzenia.  Jednakże nie należy się ich bać, warto potraktować je jako formę drugiej szansy na rozpoczęcie nowego życia bez długów i zobowiązań zarówno prywatnych jak i firmowych.

Jeśli jesteście Państwo w sytuacji podbramkowej, pojawiły się trudności z możliwościami finansowymi prywatnie lub firmowo i zastanawiacie się co zrobić,  jeśli nie możecie spłacać dotychczas zaciągniętych zobowiązań, utraciliście płynność finansową, zarobki się zmniejszyły, a majątek który posiadacie nie wystarczy na pokrycie Waszych zobowiązań, warto zastanowić się nad rozpoczęciem procesu upadłościowego.

Zapewne w tym miejscu padnie pytanie, dlaczego wybrać upadłość, zamiast poczekać na egzekucję komorniczą? W końcu brak podjęcia decyzji o upadłości to dodatkowy czas, Wielu mówi: „może uda mi się wyjść z moich długów”, odpowiedź jest prosta  upadłość pozwoli na zamknięcie pętli długów, czy też spirali nietrafionych decyzji, a egzekucja komornicza dołoży kosztów, a nie przyniesie owej ulgi i szansy na nowy start.

Motto przy ogłaszaniu upadłość konsumenckiej lub przedsiębiorstw, powinno brzmieć: Nie jest pro­sto porozu­mieć się z grupą ludzi-sędziów, któ­rych nigdy się nie spo­tkało na tematy, których nigdy się nie znało. Właśnie owych Sędziów od osób, które wnioskują o upadłość konsumencką lub firm różni prawie wszystko. Już sama per­spek­tywa, z jakiej przyglą­dają się każdemu złożonemu wnioskowi, zmie­nia ich punkt widze­nia o 180°. Napisać profesjonalny wniosek oraz reprezentować Klienta podczas postępowania to jedno, ocenić oczyma sędziego taki wniosek to spore wyzwa­nie.

W Conectum mamy styczność z doświadczonymi sędziami, rozpatrującymi postępowania upadłościowe, zarówno te prywatne jak i firmowe.

Dzisiaj two­rze­nie naprawdę sku­tecz­nych wniosków jest rzeczą nie dla każdej firmy i kancelarii. Czę­sto nowe wytyczne w tym zakresie pojaw­iają się naj­pierw u adwokatów a dopiero potem u Klientów.  Zaczni­jmy więc od podstawy.

1. Upadłość konsumencka. Wniosek.

Sprytny i konkretny wniosek o upadłość konsumencką to naj­sil­niej­sza broń każ­dego dobrego adwokata. Oddłużanie za pomocą upadłości konsumenckiej zakłada, że w ciągu maksymalnie kilkudziesięciu dni pozbywamy się całości zadłużenia naszych Klientów. Najlepiej wiemy, kiedy takie bankructwo ma sens i real­nie wpły­nie na pod­niesie­nie jako­ści życia Klientów. Nie realizujemy obietnic, które dla Klienta mogą skończyć się negatywnie, mianowicie odrzuceniem wniosku i utratą szansy na oddłużenie aż na 10 lat. Właśnie dlatego polecamy naszą pomoc, gdyż ma się jedynie jedną szansę na dobre przejście przez proces upadłości konsumenckiej lub przedsiębiorczej. Mocne, angażu­jące uwagę, argumenty to nasz element flagowy. Jeśli wniosek o upadłość nie będzie dobry, Sąd nie zada sobie trudu, aby pozytywnie go rozpatrzeć. To być, albo nie być, dla każdej osoby zadłużonej.

2. Upadłość konsumencka. Historie.

Nasi adwokaci przez ponad 7 lat, nakładem ponad 480 tys. zł prowadzili badania nad efektywnością oddłużania w tym upadłości konsumenckiej i przedsiębiorczej, na podstawie ponad 3500 wniosków, wysyłanych do sądów gospodarczych w całej Polsce. Owocem pracy Conectum jest unikalna strategia przygotowywania wniosków i reprezentacji Klienta. Najbardziej zadłużeni Polacy już skorzystali z naszej pomocy, a dzięki nam te rewolucyjne i łatwe w użyciu metody mogą przyczynić się do ułatwienia również Twojego życia.

Podsumowanie:  Conectum – Upadłość konsumencka lub przedsiębiorstwa to Korzyści, które dobrze przekonują.

Zleć nam bezpłatną analizę Twojej sprawy – tutaj. Błyskawicznie dowiesz się czy warto ogłosić upadłość konsumencką także w Twoim przypadku.

Wypełnij poniższy formularz, a jeden z naszych ekspertów odezwie się do Ciebie z przydatnymi informacjami. Na e-mail dostaniesz również Starter informacyjny nt. upadłości konsumenckiej i firmowej.

  Imię (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych do celów korespondencyjnych i udzielenia mi odpowiedzi na zadane pytania.

  Conectum Finanse sp. z o.o. (administrator danych) z siedzibą w Stary Miastków 58, 08-420 Miastków Kościelny przetwarza Państwa dane osobowe w celu udzielenia informacji, na podstawie Państwa dobrowolnej zgody tj. art. 6.1a Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) - RODO - przez okres obsługi korespondencji. Państwa dane nie będą udostępniane odbiorcom. Przysługuje Państwu żądania dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia Państwa danych. Ponadto, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich.

  #UpadłośćKonsumencka #UpadłośćPrzedsiębiorstw #Conectum

  Upadłość Konsumencka | Upadłość Przedsiębiorstw | Conectum

  Zapisz

  Oddłużanie chwilówek i kredytów