Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym lub w postępowaniu nakazowym.

Witamy w panelu sprzeciw od nakazu zapłaty Conectum Finanse. Sprzeciw od nakazu zapłaty to jedna z najlepszych metod dla osób zadłużonych, dzięki którym można uzyskać odroczenie terminu płatności zobowiązania.

Prostota w złożeniu sprzeciwu. Wystarczy odesłać podpisany sprzeciw od nakazu zapłaty w dwóch egzemplarzach w jednej kopercie na adres sądu. Pamiętajmy o podpisie!

Sprzeciw od nakazu zapłaty. Elektroniczne postępowanie upominawcze. Nakaz zapłaty.

Dlaczego warto składać sprzeciw od nakazu zapłaty?

  • -> zyskujesz co najmniej kilka miesięcy dodatkowego czasu, zanim zapadnie prawomocny wyrok i unikasz na tym etapie egzekucji komorniczej
  • -> dostajesz szansę, że powód wycofa pozew lub nie uzupełni dokumentów w terminie, co jest równoznaczne z umorzeniem postępowania;
  • -> dajesz sobie szanse na uczciwy proces, oparty na dowodach i możliwość umorzenia części nienależnie naliczonych odsetek i kosztów manipulacyjnych;
  • -> dajesz sobie szanse na całkowite pozbycie się długu (umorzyliśmy już zadłużenie kilkudziesięciu Rodzin)

Po złożeniu sprzeciwu od nakazu zapłaty nakaz traci moc i sprawa jest rozpoznawana na etapie sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego.

Czy zdarzyło Ci się dostać nakaz zapłaty z e-Sądu lub innego sądu? E-sąd wydaje nakaz zapłaty w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym tzw. EPU. Pozostałe sądy wydają nakaz w zwykłym papierowym postępowaniu upominawczym. Pozwany dysponuje bardzo prostym i wygodnym środkiem prawnym do podważenia wydanego nakazu zapłaty (sprzeciw można złożyć zarówno elektronicznie jak i tradycyjną drogą pocztową.) Pamiętaj: masz 14 dni na złożenie sprzeciwu od daty jego odebrania!

Strona dochodząca roszczenia (powód) kontaktuje się z sądem przez internet składając nakaz zapłaty. Ale nie składa żadnych dowodów!

Natychmiast zgłoś się do nas i uzyskaj bezpłatną poradę i pomoc w złożeniu nakazu zapłaty oraz przygotowaniu sprzeciwu od nakazu zapłaty ! Zrób to teraz!

W przypadku nie złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty w określonym 14-dniowym terminie nakaz zapłaty uprawomocni się. Sąd nadaje nakazowi z urzędu klauzulę wykonalności a powód złoży wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji.

Co w przypadku gdy nie ze swojej winy nie złożono sprzeciwu od nakazu zapłaty?

-> w ciągu tygodnia od ustania przyczyny uchybienia terminowi należy złożyć wniosek o przywrócenie terminu oraz uprawdopodobniając okoliczności uzasadniające wniosek. Koniecznie dołączmy również sprzeciw od nakazu zapłaty.

W ostatnich latach coraz więcej osób ma problem z nakazami zapłaty wydawanymi przez sądy zarówno w postępowaniu upominawczym jak i nakazowym. Zajmujemy się tego typu sprawami na terenie całej Polski. Aby uzyskać więcej szczegółów co to jest nakaz zapłaty i jak przygotować sprzeciw zapraszamy tutaj: Sprzeciw od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym na Conectum Finanse.

Szczegóły dotyczące koncepcji nakazów zapłaty dostępne są tutaj: e-Sąd Lublin.

Złóż nakaz zapłaty do analizy i uzyskaj bezpłatnie pomoc najbardziej doświadczonej firmy. Użyj w tym celu formularza kontaktowego lub zadzwoń 731 306 481!

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Oddłużanie chwilówek i kredytów