Czym jest praktycznie sprzeciw od nakazu zapłaty?

Powszechnie sprzeciw od nakazu zapłaty to jedna z najlepszych metod dla osób zadłużonych, dzięki którym można uzyskać odroczenie terminu płatności zobowiązania. Złożeniu sprzeciwu od nakazu zapłaty jest niezwykle proste. Wystarczy odesłać podpisany sprzeciw od nakazu zapłaty w dwóch egzemplarzach w jednej kopercie na adres sądu. Pamiętajmy o podpisie!

Nie należy się bać spraw sądowych zarówno w tradycyjnych sądach jak i w sądzie w Lublinie tzw. e-sądu lub sądu elektronicznego (EPU), warto potraktować je jako formę drugiej szansy na rozpoczęcie nowego życia bez długów i zobowiązań zarówno prywatnych jak i firmowych.

Jeśli jesteście Państwo w sytuacji podbramkowej, pojawiły się trudności z możliwościami finansowymi prywatnie lub firmowo i zastanawiacie się co zrobić,  jeśli nie możecie spłacać dotychczas zaciągniętych zobowiązań, utraciliście płynność finansową, zarobki się zmniejszyły, a majątek który posiadacie nie wystarczy na pokrycie Waszych zobowiązań, warto zastanowić się nad zgłoszenie w zakresie sprzeciwu od nakazu zapłaty.

Zapewne w tym miejscu padnie pytanie, dlaczego wybrać sprzeciw od nakazu zapłaty, zamiast poczekać na egzekucję komorniczą? W końcu brak podjęcia decyzji o sprzeciwie od nakazu zapłat to dodatkowy czas, Wielu mówi: „może uda mi się wyjść z moich długów”, odpowiedź jest prosta  sprzeciw od nakazu zapłaty pozwoli na zamknięcie pętli długów, czy też spirali nietrafionych decyzji, a egzekucja komornicza dołoży kosztów, a nie przyniesie owej ulgi i szansy na nowy start.

Motto przy składaniu sprzeciwu od nakazu zapłaty, powinno brzmieć: Nie jest pro­sto porozu­mieć się z grupą ludzi-sędziów, któ­rych nigdy się nie spo­tkało na tematy, których nigdy się nie znało. Właśnie owych Sędziów od osób, które składają sprzeciw od nakazu zapłaty różni prawie wszystko. Już sama per­spek­tywa, z jakiej przyglą­dają się każdemu złożonemu wnioskowi, zmie­nia ich punkt widze­nia o 180°. Napisać profesjonalny wniosek oraz reprezentować Klienta podczas postępowania to jedno, ocenić oczyma sędziego taki wniosek to spore wyzwa­nie.

W Conectum mamy styczność z doświadczonymi sędziami, rozpatrującymi postępowania upominawcze lub nakazowe, zarówno te prywatne jak i firmowe.

Dzisiaj two­rze­nie naprawdę sku­tecz­nych sprzeciwów jest rzeczą nie dla każdej firmy i kancelarii. Czę­sto nowe wytyczne w tym zakresie pojaw­iają się naj­pierw u adwokatów a dopiero potem u Klientów.  Zaczni­jmy więc od podstawy.

1. Sprzeciw od nakazu zapłaty. Formularz.

Sprytny i konkretny formularz zawierający sprzeciw od nakazu zapłaty to naj­sil­niej­sza broń każ­dego dobrego adwokata. Oddłużanie za pomocą sprzeciwu od nakazu zapłaty zakłada, że w ciągu maksymalnie kilkudziesięciu dni pozbywamy się całości zadłużenia naszych Klientów. Najlepiej wiemy, kiedy taki sprzeciw ma sens i real­nie wpły­nie na pod­niesie­nie jako­ści życia Klientów. Nie realizujemy obietnic, które dla Klienta mogą skończyć się negatywnie, mianowicie odrzuceniem formularza i utratą szansy na oddłużenie aż na kilka lat. Właśnie dlatego polecamy naszą pomoc, gdyż ma się jedynie jedną szansę na dobre przejście przez proces sprzeciwu od nakazu zapłaty. Mocne, angażu­jące uwagę, argumenty to nasz element flagowy. Jeśli formularz zawierający sprzeciw od nakazu zapłaty nie będzie dobry, Sąd nie zada sobie trudu, aby pozytywnie go rozpatrzeć. To być, albo nie być, dla każdej osoby zadłużonej.

2. Sprzeciw od nakazu zapłaty. Historie.

Nasi adwokaci przez ponad 7 lat, nakładem ponad 480 tys. zł prowadzili badania nad efektywnością oddłużania w tym sprzeciwu od nakazu zapłaty, na podstawie ponad 3500 wniosków, wysyłanych do sądów w całej Polsce. Owocem pracy Conectum jest unikalna strategia przygotowywania formularzy i reprezentacji Klienta. Najbardziej zadłużeni Polacy już skorzystali z naszej pomocy, a dzięki nam te rewolucyjne i łatwe w użyciu metody mogą przyczynić się do ułatwienia również Twojego życia.

3. Sprzeciw od nakazu zapłaty. Ważne informacje.

 • WAŻNE: Jaki jest termin na złożenie sprzeciwu lub zarzutów?

Po wydaniu nakazu zapłaty sąd z urzędu powinien Ci go doręczyć, przesyłając jednocześnie złożony przeciwko Tobie pozew. Od chwili otrzymania nakazu masz dwa tygodnie na złożenie sprzeciwu lub zarzutów. Termin będzie zachowany, jeżeli w tym czasie złożysz pismo w biurze podawczym sądu albo nadasz je na poczcie (liczy się data stempla pocztowego). Sprzeciw lub zarzuty wniesione po terminie zostaną odrzucone bez rozpoznania.

Art. 491 § 1 i 3, art. 502 § 1 i 2, art. 165 § 2 kodeksu postępowania cywilnego

 • WAŻNE: Gdzie skierować sprzeciw lub zarzuty?

Bardzo ważną kwestią jest to, żebyśmy wysłali sprzeciw lub zarzuty w odpowiednie miejsce.  Do rozpoznania sprzeciwu i zarzutów właściwy jest ten sam sąd, który wydał nakaz zapłaty. Dotyczy to także postępowania przed e-sądem.

 • WAŻNE: Jakie są koszty wniesienia sprzeciwu lub zarzutów?

W postępowaniu upominawczym (także przed e-sądem w Lublinie) wniesienie sprzeciwu nie podlega opłacie.

Podsumowanie:  Conectum – Sprzeciw od nakazu zapłaty to Korzyści, które dobrze przekonują.

Zleć nam bezpłatną analizę Twojej sprawy – tutaj. Błyskawicznie dowiesz się czy warto złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty także w Twoim przypadku. [Szczegóły]

Wypełnij poniższy formularz, a jeden z naszych ekspertów odezwie się do Ciebie z przydatnymi informacjami. Na e-mail dostaniesz również Starter informacyjny nt. sprzeciwu od nakazu zapłaty, zarzutów lub odpowiedzi na pozew.

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych do celów korespondencyjnych i udzielenia mi odpowiedzi na zadane pytania.

  Conectum Finanse sp. z o.o. (administrator danych) z siedzibą w Stary Miastków 58, 08-420 Miastków Kościelny przetwarza Państwa dane osobowe w celu udzielenia informacji, na podstawie Państwa dobrowolnej zgody tj. art. 6.1a Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) - RODO - przez okres obsługi korespondencji. Państwa dane nie będą udostępniane odbiorcom. Przysługuje Państwu żądania dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia Państwa danych. Ponadto, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich.

  Umorzenie długu? TAK działa sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym!

  Skuteczny sprzeciw od nakazu zapłaty - Conectum#SprzeciwodNakazuZapłaty #eSąd #Conectum

  Oddłużanie chwilówek i kredytów