Jak skutecznie negocjować z bankiem – trudny kredyt?

trudny kredyt, jak negocjować z bankiem, umorzenie odsetek i długu

Dochodzenie należności banku – inaczej zwane windykacją, jest działaniem podejmowanym dla odzyskania należności, wynikających z umowy o kredyt lub innych umów dotyczących usług bankowych. Postępowanie takie jest podejmowane przede wszystkim wtedy, gdy upłynie termin płatności kredytu lub odsetek albo wypowiedzenia umowy.
Prace przygotowawcze dokonywane w komórce windykacyjnej polegają na wpisaniu sprawy do rejestru, określając w nim podstawowe informacje o kredytobiorcy i sytuacji dotyczącej kredytu oraz zamierzonych działań. Dla banków kluczową sprawą jest umiejętność radzenia sobie z problemem pogarszającej się jakości swego portfela kredytowego w zmieniających się realiach.

W odniesieniu do klientów korporacyjnych (większych lub mniejszych firm) funkcjonują w Polsce następujące ścieżki
postępowania :
->Windykacja miękka i sądowa
->Restrukturyzacja (ugoda cywilno-prawna bądź kredyt konsolidacyjny)
->konwersja wierzytelności na udziały kapitałowe, konwersja wierzytelności na udziały kapitałowe, postępowanie naprawcze, układ w postępowaniu upadłościowym, dobrowolne porozumienie wierzycieli)
W odniesieniu do klienta detalicznego możliwe są natomiast takie ścieżki postępowania
jak:
->Windykacja miękka i sądowa
->Restrukturyzacja (ugoda cywilno-prawna bądź kredyt konsolidacyjny)

Oddłużanie chwilówek i kredytów