Zadaj pytanie specjaliście
(bezpłatna porada)


 pomoc zadłużonym, wniosek o restrukturyzację kredytu, negocjacje z bankiem

Pytanie:

Złożyłem wniosek o rozłożenie na raty zadłużenia bankowego. Bank zanim wydał decyzję skierował sprawę do sądu a ten wystawił tytuł egzekucyjny. Czy dopuszczalne jest takie postępowanie?

Wniosek o restrukturyzację zadłużenia nie wstrzymuje w żaden sposób działań banku i innego wierzyciela. Pocieszające jest, że Pan próbuje negocjować z bankiem. Warto pamiętać, że gdy pojawiają się pierwsze problemy ze spłatą zadłużenia nie należy zwlekać i natychmiast negocjować z bankiem ugodowe zakończenie sprawy. Im dłużej czekamy, tym bardziej bank nie będzie przychylny naszemu wnioskowi.
Zobacz: wniosek o restrukturyzację kredytu (pożyczki)

Pytanie:

Miałem problemy związane ze spłatą zadłużenia, na wniosek wierzyciela komornik dokonał opisu i oszacowania mojej nieruchomości. Niestety według moich informacji oszacowanie wartości nieruchomości jest zaniżone. Czy mogę coś zrobić, aby nie doszło do licytacji mieszkania? Jakie kroki powziąć?

Istnieje możliwość zaskarżenia czynności komornika polegającej na dokonaniu opisu i oszacowania. Do rozpoznania skargi  właściwy jest sąd, przy którym działa komornik. Oczywiście regulują to odpowiednie przepisy, które stanowią o terminie złożenia skargi i jej merytorycznej poprawności.
Zobacz: skarga na opis i oszacowanie.

Pytanie:

Witam, komornik zablokował mi rachunek bankowy, na który wpływają alimenty oraz wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia. Jakie prawa mi przysługują? 

Co do zasady w przypadku zajęcia wynagrodzenia komornik wysyła informacje do pracodawcy o przekazywaniu odpowiednich świadczeń na zaspokojenie roszczeń wierzyciela/i. W przypadku umowy o pracę komornik może zająć 50% wynagrodzenia lub pozostawić „minimalną krajową”, natomiast w przypadku umowy zlecenia jak tutaj może zająć do 100%. Świadczenia alimentacyjne nie podlegają zajęciu. Kwota wolna od zajęcia na rachunku bankowym to minimalna krajowa (wynagrodzenie minimalne), czyli na grudzień 2023r. – 3600 zł brutto, czyli ok. 2780 zł „na rękę”. Od stycznia 2024r. 4200 zł brutto, czyli ok. 3200 zł netto.
Zobacz: Wniosek o odblokowanie rachunku bankowego.

Pytanie:

Od pewnego czasu mam do czynienia z egzekucjami komorniczymi. Mam 3 wierzycieli i każdy przekazał sprawę do sądu a te przysłały mi komorników. 3 komorników prowadzi moje 3 sprawy. Czy to zgodne z przepisami? Co mogę zrobić w tej sytuacji?

W Polskim prawodawstwie mamy do czynienia z tzw. zbiegiem egzekucji komorniczych. Występuje on jedynie w przypadku egzekucji świadczeń pieniężnych. Nie jest dopuszczalne prowadzenie egzekucji z tego samego składnika majątku dłużnika przez kilka organów egzekucyjnych. Egzekucję należności kilku wierzycieli może prowadzić tylko jeden organ egzekucyjny. Przepisy prawne przewidują przejecie zbiegających się egzekucji do dalszego prowadzenia przez jeden organ egzekucyjny. Z zasady rozstrzygnięcie zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej następuje poprzez orzeczenie sądu.
Zobacz: egzekucja komornicza

Pytanie:

Witam, moja historia zaczęła się jak większość przypadków na Państwa stronie, najpierw zaciągnęłam 2 kredyty w bankach ze względu na trudności w pracy, chorobę i zmianę miejsca pracy a z tym i prowizji, ratowałam się chwilówkami. Teraz mam problem z tzw. „trudnym kredytem” w jednym z banków. Nie umiem negocjować dobrych warunków spłaty. Jak to zrobić skutecznie, co Państwo możecie polecić? Jakie podjąć kroki? Boje się sama podejmować negocjacji.

Szanowna Pani, doskonale rozumiemy Pani odczucia, ponieważ większość osób, z którymi każdego dnia prowadzimy rozmowy ma podobne problemy do Pani. Same negocjacje prowadzone przez profesjonalistów, którzy podchodzą z najwyższą powaga i świadczących usługi na najwyższym poziomie –  to oczywiście niezmierna korzyść. Natomiast takie negocjacje można poprowadzić samemu. Wystarczy odrobina zaparcia i przełamanie oporów i lęków. To Pani musi wykonać pierwszy ruch. Zachęcamy do kontaktu, wtedy jeden z naszych konsultantów na pewno Pani doradzi i przedstawi propozycję wyjścia z trudności.
Zobacz: trudny kredyt – umiejętne negocjacje z bankiem


Dowiedz się więcej: Nasze usługi


Zadaj pytanie specjaliście

(bezpłatna porada)


*Dostęp do dokumentów premium:
dokument (6 stron)
na 1 miesiąc już od 4,50zł/dzień

*Dane do płatności:
Odbiorca: Conectum finanse
Rachunek odbiorcy: 54 1140 2004 0000 3102 7720 4972
Rachunek Conectum Finanse Spółka z o.o.: 54 1140 2004 0000 3902 7592 9709
Tytuł przelewu: Dostęp premium

Oddłużanie chwilówek i kredytów